ONU Moldova se alătură activităților de celebrare a Zilei Europei 2018

  • Organizația Națiunilor Unite (ONU) în Republica Moldova se alătură activităților de celebrare a Zilei Europei 2018, marcate în acest an de cea de-a 70-a aniversare a Declarației Universale a Drepturilor Omului.

La 12 mai, ONU a găzduit un cort la Orășelul European din Chișinău pentru a prezenta impactul proiectelor comune, care au scopul de a spori încrederea între persoanele de pe ambele maluri ale râului Nistru, de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie și de a susține efectele pozitive ale migrației; toate acestea sunt inspirate de aspirațiile oamenilor, Agenda 2030 și prevederile Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană.  

Vizitatorii au aflat mai multe informații despre activitățile și realizările proiectelor UE-ONU:

  • Susținerea măsurilor de promovare a încrederii (PNUD), are scopul de a construi încrederea între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului, astfel încât aceștia să coopereze mai eficient și să conlucreze pentru a-și îmbunătăți viața. Pentru a atinge acest obiectiv, programul este orientat spre implicarea autorităților publice locale, organizațiilor societății civile, a comunităților de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului în activități comune privind modernizarea infrastructurii și dezvoltarea afacerilor.
  • Construcția punctului de trecere a frontierei de stat operat în comun Palanca pe teritoriul Republicii Moldova (PNUD), al cărui obiectiv de bază este construcția punctului de trecere a frontierei operat în comun Palanca, pe teritoriul Republicii Moldova. Noul punct va respecta toate standardele și principiile europene şi asigurarea condițiilor mai bune pentru companii și comerț, facilitarea fluxului de pasageri și a bunurilor peste frontieră într-un mod mai sigur, mai transparent respectând principiile de gen, astfel contribuind la stabilizarea şi dezvoltarea continuă a regiunii. Proiectul va avea impact şi asupra unui obiectiv mai larg, și anume o “frontieră mai sigură și deschisă” între Ucraina și Republica Moldova. Impactul pe termen lung este de a contribui la consolidarea şi la facilitarea comerţului și fluxurilor migratorii între două state.
  • Proiectul Energie şi Biomasă în Republica Moldova (PNUD), contribuie la o producere mai sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în țară. Proiectul a pus temelia dezvoltării sectorului bioenergetic în R. Moldova, racordând sute de instituţii publice la sisteme de încălzire pe biomasă, oferind suport financiar pentru lansarea a zeci de afaceri de producere a biocombustibilului şi valorificare a biomasei, precum şi oferind platformă continuă de instruire în gestionarea noilor tehnologii verzi.
  • Programul “Susţinerea agriculturii şi dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia şi Taraclia” (PNUD), își propune să intensifice colaborarea între autoritățile centrale și cele locale, precum și între organizațiile regionale din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia, în scopul stimulării dezvoltării sociale și economice a regiunii și a Republicii Moldova în ansamblu. Programul SARD desfășoară activități pentru dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale locale, abilitarea comunităților, renovarea obiectelor de infrastructură și promovarea cooperării intercomunitare în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia.
  • Migrație și Dezvoltare (OIM), cu scopul de a susţine implementarea componentei de migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului de Mobilitate UE-Republica Moldova, pentru a minimiza efecte negative ale migraţiei şi valorifica beneficiilor migrației în scop de dezvoltare, precum și extinde beneficiile Parteneriatului de Mobilitate în regiunea transnistreană pentru a contribui la măsurile de consolidare a încrederii între malurile drept și stâng, prin reducerea presiunii sociale cauzate de conflictul nerezolvat dintre cele două societăți.

Echipa proiectelor finanțate de UE și implementate de Organizația Națiunilor Unite au impresionat vizitatorii cu teste, dezbateri despre energia verde, chestionare, sesiuni foto. Totodată, au fost expuse produse ale tinerilor antreprenori care au beneficiat de susținerea UE pentru a-și lansa și dezvolta afacerea proprie.

Familia ONU a găzduit un stand al expoziției de fotografie „Tații din Moldova și Suedia”, inițiată de Ambasada Suediei în Republica Moldova. În fotografiile expoziției au fost surprinse portretele a 25 de tați din Suedia și a 10 tați din Republica Moldova, care sunt implicați activ în îngrijirea copiilor.

De asemenea, ONU va găzdui un stand la Orășelul European din Ungheni (19 mai) și la Festivalul European de Film și Cultură din Comrat (24 mai) și Tiraspol (3 iunie). Totodată, angajații și angajatele ONU vor participa la Turneul de Fotbal al UE 2018, la care concurează echipe ale autorităților publice și partenerilor de dezvoltare.

Agențiile ONU implicate în această acțiune
UN Women
United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UNAIDS
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP
United Nations Development Programme
UNFPA
United Nations Population Fund