Comunicat de presă

Organizația Internațională a Muncii a lansat un nou Parteneriat Local de Ocupare care va contribui la crearea locurilor de muncă în raionul Căușeni

24 februarie 2021

Organizația Internațională a Muncii a lansat astăzi la Căușeni un nou Parteneriat Local de Ocupare (LEP) care va contribui la crearea și formalizarea a 145 de locuri de muncă, extinderea a 50 de întreprinderi mici și micro și lansarea a 50 de afaceri în sectoare cu potențial de creare a locurilor de muncă, cum ar fi apicultura, procesarea produselor agricole, industria creativă etc.  Peste 1,100 de persoane din raionul Căușeni, inclusiv persoane din categoriile social-vulnerabile, vor beneficia de oportunitățile oferite de LEP Căușeni, iar peste de 1,500 de persoane din comunitate vor beneficia indirect.

Parteneriatele Locale de Ocupare (LEP) reprezintă o inovație care se bazează pe o planificare ”negociată” între multipli parteneri locali care, pe măsură ce abordează provocările pieței muncii din comunitate, își asumă roluri și responsabilități interconectate pentru a dezvolta soluții adaptate circumstanțelor locale. Scopul principal al LEP este crearea locurilor de muncă și tranziția la ocuparea formală.  

Inițiativa a fost lansată astăzi în orașul Căușeni în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Consiliul Raional Căușeni și partenerii locali si va fi realizată în perioada 2020-2021. LEP-ul din raionul Căușeni este conceput și implementat sub egida Comisiei Teritoriale pentru Consultări și Negocieri Colective (CTCNC) - o platformă de dialog social care reunește reprezentanți ai autorităților publice locale și asociațiilor sindicale și patronale de nivel local. Această platformă acționează ca un catalizator pentru părțile interesate de piața forței de muncă ca să identifice principalele provocări de pe piața muncii și să sugereze acțiuni concrete pentru eliminarea obstacolelor în calea creării de locuri de muncă și tranziției de la ocuparea informală la cea formală.

Implementarea LEP Căușeni prevede participarea a circa 15 de parteneri publici și privați la nivel național și local, inclusiv organizații din societatea civilă, instituții financiare, educaționale și de formare profesională, serviciul de ocupare a forței de muncă, asociații de producători, întreprinderi și investitori. Implementarea LEP Căușeni va costa circa 146,529 dolari SUA. Organizația Internațională a Muncii va acorda un suport în sumă de 129,879 dolari SUA, din care peste 80, 000 de dolari SUA sunt furnizați de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, unitatea operațională a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, pentru diferite linii de intervenție prin intermediul proiectului „Reactivarea dialogului social pentru un răspuns efectiv la COVID -19 în Moldova și aplicarea acestuia la crearea locurilor de muncă prin Parteneriate Locale de Ocupare”.

Suntem bucuroși să susținem acest proiect care va contribui în mod eficient la crearea noilor oportunități de dezvoltare a afacerilor și a locurilor de muncă și va oferi condiții mai bune pentru dezvoltarea social-economică a raionului Căușeni. În această perioadă dificilă, ajutorul oferit de ADA este o modalitate de a salva mijloacele de trai ale cetățenilor Republicii Moldova și sectoarele afectate în mod deosebit de criza pandemică”, a menționat Gunther Zimmer, Șeful Biroului de Coordonare a Cooperării Austriece pentru Dezvoltare din Chișinău.

Organizația de Dezvoltare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) va contribui cu granturi pentru a complementa liniile de intervenții orientate spre dezvoltarea afacerilor și crearea întreprinderilor mici. Suma rămasă include contribuțiile partenerilor locali încadrați în LEP Căușeni, instituțiilor publice locale, întreprinderilor, asociațiilor de producători și instituțiilor de formare.

Lansarea Parteneriatului Local de Ocupare Căușeni a fost precedată de un audit teritorial care a identificat sectoarele cu potențial de creare a locurilor de muncă, problemele cu care se confruntă grupurile social-vulnerabile din teritoriu, precum  și actorii locali și naționali care doresc să se implice în parteneriatul pentru soluționarea problemelor de pe piața muncii. Documentul elaborat reprezentă baza pentru formularea celor cinci acțiuni prevăzute de LEP Căușeni.

În perioada 2018-2019, ILO a pilotat pentru prima dată în Republica Moldova un LEP în raionul Cahul, contribuind la crearea și formalizarea a 208 locuri de muncă, lansarea și dezvoltarea a 72 de afaceri, crearea a două cooperative, cea a producătorilor de miere și a producătorilor de brânzeturi. Peste 880 de persoane din raionul Cahul, inclusiv cei din grupurile social-vulnerabile, au beneficiat direct de oportunitățile oferite de către proiect. Bunele practici obținute în raionul Cahul vor fi replicate în Căușeni și Cantemir.

 

Organizația Internațională a Muncii a lansat un nou Parteneriat Local de Ocupare care va contribui la crearea locurilor de muncă în raionul Căușeni

Vrabie generic

Violeta Vrabie

ILO
Responsabilă de comunicare

Agențiile ONU implicate în această acțiune

ILO
International Labour Organization

Obiectivele pe care le susținem prin această acțiune