ONU Moldova a lansat o pagină web dedicată acțiunilor de Răspuns și Recuperare după COVID19

Planul de Răspuns și Recuperare COVID19 al Organizației Națiunilor Unite (ONU) Moldova poate fi accesat mai ușor.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) Moldova vă invită să vizitați pagina web dedicată acțiunilor de răspuns și recuperare după pandemia de COVID19  – covid19response.un.md

La începutul anului trecut, Organizația Mondială a Sănătății a declarat infecția cu coronavirus 2019 (COVID-2019) pandemie la nivel internațional. Nimeni nu s-a gândit că aceasta va avea un impact atât de devastator asupra noastră și a tuturor domeniilor de activitate printre care sănătatea, educația, piața muncii, mediu de afaceri și altele.

ONU Moldova și partenerii săi au oferit suport imediat Republicii Moldova pentru a face față provocărilor și de atunci păstrează o comunicare permanentă cu Guvernul și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, oferind asistență necesară în trei domenii prioritare: pregătirea sistemului de sănătate, suport tehnic și consolidarea capacității, și informarea și comunicarea privind COVID19.

În septembrie 2020, Echipa de Țară ONU Moldova a dezvoltat și prezentat Planul de Răspuns și Recuperare după COVID19 pentru a sprijini Republica Moldova în lupta cu pandemia. Pentru a face Planul mai accesibil și ușor de parcurs acesta a fost transpus într-o pagina web.   

Site-ul web face o scurtă descriere a celor cinci domenii de intervenție (vedeți mai jos) și prezintă prioritățile cheie de care ONU Moldova se ghidează în implementarea proiectelor sale. De asemenea, aici veți găsi informație despre impactul COVID19 asupra grupurilor vulnerabile, finanțarea și monitorizarea planului, toate evaluările și sintezele de politici realizate de agențiile ONU. Site-ul oferă posibilitatea accesării rapide a proiectelor și acțiunilor în proces de implementare, dar și a proiectelor ce necesită finanțare.

Cinci domenii de intervenții

Întâietatea Sănătății

Planul de răspuns și redresare socioeconomică este axat pe sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în abordarea urgenței de sănătate. Provocările survenite ca rezultat al urgenței de sănătate au evidențiat sau aprofundat problemele sistemice și structurale mai grave care afectează sistemul de sănătate, cum ar fi infrastructura de sănătate supradimensionată, depășită și costisitoare, capacități tehnice reduse și lipsa profesioniștilor în domeniul sănătății, în special în zonele rurale.

ONU Moldova cu suportul partenerilor de dezvoltare a livrat peste 4.000.000 diferite echipamente de protecție (măști, ochelari, mănuși, echipamente individuale de protecție, etc.) lucrătorilor din prima line pentru a asigura funcționarea serviciilor esențiale. Sistemul însă are nevoie în continuare de susținere pentru a se reface și a deveni mai rezistent și sustenabil. Vezi soluțiile propuse de ONU Moldova.  

Protejarea oamenilor

Femeile, copiii, persoanele cu dizabilități și alte grupuri de persoane vulnerabile au fost grav afectate de pandemie și perioada de carantină. Accesul la educație a fost întrerupt datorită accesului diferit la școlarizarea online cauzat de lipsa echipamentului necesar sau conectării la internet. Violența domestică a fost în creștere cu 30%, iar peste 27% din persoanele vulnerabile au afirmat că în mare parte le lipseau mijloacele financiare chiar și pentru mâncare în perioada carantinei.

Prin intermediul proiectelor sale, ONU a oferit asistență a 325.000 elevi cu privire la studierea la distanța/de acasă, iar peste 500.000 persoane au primit materiale și servicii critice WASH. În același timp alte peste 3.000 de persoane au primit protecție și alte servicii afiliate, inclusiv pachete cu mâncare pentru  a-i ajuta să facă față pandemiei. Pentru a susține în continuare cele mai vulnerabile grupuri de persoane să se refacă și a nu lăsa pe nimeni în urmă, vezi soluțiile propuse de ONU Moldova.  

Răspunsul și Redresarea Economică

Protejarea și îmbunătățirea sectoarelor productive, protejarea locurilor de muncă și promovarea muncii decente vor sta la baza susținerii oferite de ONU pentru ne redresa mai bine. Mediul de afaceri din R. Moldova este afectat de limitările impuse în timpul crizei pandemice, dar se confruntă și cu provocări preexistente în rețelele sale de distribuție. Majoritatea MIMM-urilor au raportat scăderi ale vânzărilor, de până la 75%-100%. Doar o treime dintre ele au avut suficiente lichidități pentru trei luni de activitate, în timp ce doar 12% au acces la surse de finanțare externe.

Să ne unim forțele pentru a restabili economia țării. Vezi soluțiile propuse de ONU Moldova.

Răspunsul macroeconomic și colaborarea multilaterală

Pandemia de COVID-19 a dus la o încetinire a economiei R. Moldova și la o reducere a PIB-ului. În timp ce economia a crescut cu 3,6% în 2019 și se preconiza o creștere de 3,8% în 2020, ca rezultat al COVID-19, Banca Mondială estimează acum că este posibil ca o recesiune să reducă PIB-ul cu 7,2%. Pandemia de COVID-19 a demonstrat încă o dată că menținerea stabilității sectorului financiar și macroeconomic este esențială pentru îmbunătățirea rezistenței la șocurile economice. Fără sprijin adecvat, există pericolul instabilității fiscale și al accesului limitat la finanțare pentru actorii economici.

Vezi soluțiile propuse de ONU Moldova pentru a susține răspunsul macroeconomic.

Coeziunea Socială

Răspunsul  urgent  la  pandemia  de  COVID-19  necesită consolidarea - și nu orientarea laterală - a unor procese continue importante de dialog social, participare civică și angajament democratic, inclusiv progrese în egalitatea de gen în ultimele decenii. Procesul de răspuns și redresare trebuie să abordeze principiul egalității și nediscriminării și să se axeze în special pe grupurile subreprezentate sau celor vulnerabile la încălcarea drepturilor omului.

Vezi soluțiile propuse de ONU Moldova pentru a reduce inegalitatea și discriminarea.

Bugetul total al planului de răspuns și redresare COVID19 se ridică la 106 milioane de dolari americani, dintre care peste 20 milioane deja au fost asigurați.

 

Agențiile ONU implicate în această acțiune
UN
United Nations