Cum ONU susține realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

Națiunile Unite (ONU) în Republica Moldova și Guvernul au semnat Cadrul de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 care se focusează pe (i) guvernarea, drepturile omului și egalitatea de gen; (ii) creșterea economică durabilă, incluzivă și echitabilă; (iii) durabilitatea și reziliența mediului înconjurător; și (iv) dezvoltarea socială incluzivă și echitabilă. În anul 2017 Națiunile Unite din Moldova în parteneriat cu Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) au susținut Guvernul în evaluarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Moldovei 2020 și dezvoltarea un nou document de referință ”Moldova 2030”, care este complet aliniat la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și Acordului de Asociere cu UE.