ONU în Moldova

Republica Moldova a aderat la ONU în anul 1992. De atunci, Organizaţia Naţiunilor Unite sprijină Republica Moldova în atingerea obiectivelor sale de dezvoltare majore şi în îndeplinirea viziunii sale, şi anume cea de a deveni o ţară europeană modernă şi prosperă.

Astăzi, peste douăzeci de agenţii rezidente şi nerezidente ale ONU, fonduri şi programe activează pe teritoriul Republicii Moldova.

În vederea asigurării unei coerenţe programatice între diferite entităţi ale ONU, misiunea ONU în Republica Moldova a adoptat modelul Delivering as One („Unitate în Acțiune”) care se bazează pe un cadru de parteneriat comun ce stabileşte priorităţi pe o perioadă de 5 ani, un cadru bugetar unic, un model eficient de mobilizare a resurselor complementare, precum şi o practică comună de desfăşurare a activităţilor.

Repere 

  1. Sistemul ONU a oferit susținere Republicii Moldova în procesul de adaptare a Agendei 2030 la contextul țării, naționalizând 333 de indicatori (urmare a revizuirii acestora), fapt care implică stabilirea unui sistem de raportare și evaluare a progresului  de realizare  a fiecărui obiectiv relevant pentru Moldova. 

  2. Națiunile Unite s-a angajat să colaboreze strâns cu Guvernul Republicii Moldova pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea drepturilor omului și priorităților naționale, în baza principiului ”nu lăsăm pe nimeni în urmă”.

  3. Cadrul de Parteneriat  pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022 (UNDAF), semnat între ONU și Guvernul Republicii Moldova, servește drept cadru pentru responsabilitate reciprocă, scopul final fiind extinderea opțiunilor și posibilităților oamenilor și promovarea prosperității, rezilienței și dezvoltării durabile în Republica Moldova.

  4. ONU Moldova adoptă o abordare multilaterală în procesul de susținere a dezvoltării țării, implicând cetățenii, oamenii de știință, societatea civilă, sectorul privat, autoritățile de stat și cele publice, partenerii de dezvoltare și tineretul în crearea unui viitor comun împreună.   

  5. Republica Moldova a ratificat Acordul de la Paris. În conformitate cu strategia națională privind adaptarea la schimbările climei, autoritățile își propun să crească capacitățile de adaptare și răspundere a țării la impactul negativ, potențial sau real, al schimbărilor climatice.

  6. Echipa de țară ONU susține procesul de reformare al țării pentru beneficiul tuturor cetățenilor în conformitate cu necesitățile și aspirațiile lor, dar și cu angajamentele Agendei 2030.

Activitățile noastre dedicate realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Moldova

ONU în Moldova este un partener cheie care susține procesul de naționalizare și implementare al Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă(SDG) în Moldova. Guvernul s-a angajat să realizeze ODD-urile, iar cu suportul ONU, Cancelaria de Stat a Moldovei a desfășurat consultări externe în format extins privind Agenda 2030 și aplicarea acesteia la contextul local. Raportul de naționalizare al ODD-urilor ”Adaptarea Agendei 2030 privind Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova” a fost prezentat Consiliului de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă și aprobat de membrii acestuia la 4 iulie 2017.