Femeile și bărbații în sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

Lucrarea acoperă 6 domenii: educație în TIC, ocuparea forței de muncă în sectorul TIC, condiții de muncă în sectorul TIC, cercetare și dezvoltare în domeniul TIC, antreprenoriat și leadership în sectorul TIC, accesul și utilizarea TIC de populație. Acesta conține analiza situației în domeniile sus-menționate, identifică domeniile TIC în care se întâlnesc disparitățile de gen, factorii social-economici care determină diferențele respective, cauzele care stau la baza problemelor din sector, oportunitățile ca potențial nevalorificat și limitările ca impedimente în dezvoltare. În baza constatărilor identificate sunt formulate concluzii și recomandări pentru eliminarea decalajului între femei și bărbați și valorificarea potențialului transformator al TIC pentru împuternicirea femeilor (inclusiv fetelor).

Documentul este destinat factorilor de decizie, elaboratorilor de politici, societății civile, experților, mediul academic, mass-media și publicul larg și urmărește exemplificarea utilizării datelor statistice și, astfel, sporirea nivelului de înţelegere și utlizare a datelor statistice dezagregate din diverse surse.

Publicat de
UN Women
UNDP
Publicat în colaborare cu
Biroul Național de Statistică al RM