Analiza Comună de Țară a Organizației Națiunilor Unite pentru Republica Moldova (ACȚ ONU)

Analiza comună de țară a Organizației Națiunilor Unite pentru Republica Moldova (ACȚ ONU) analizează dezvoltarea socio-economică și contextul politic al țării, împreună cu provocările critice și cauzele fundamentale, și a fost realizată în comun de organizațiile Națiunilor Unite care activează în Republica Moldova. Este destinată să servească ca bază pentru viitorul cadru de cooperare și programele de lucru anuale comune ale Echipei de Țară a Organizației Națiunilor Unite (EȚONU). ACȚ ONU 2020 se bazează pe datele disponibile și dovezile recente și a implicat organizațiile societății civile în identificarea domeniilor prioritare de intervenție în Cadrul de parteneriaT Republica Moldova-Națiunile Unite pentru dezvoltare durabilă 2018-2022.

ACȚ ONU se bazează pe contribuțiile și expertiza a 23 de agenții, fonduri și programe ale Organizației Națiunilor Unite, cu conducerea și coordonarea Oficiului Coordonatorului Rezident din Moldova. Se bazează în jurul principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Analiza comună de țară ONU este, de asemenea, aliniată la Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030” și se bazează în mare parte pe concluziile recentei Evaluării Naționale Voluntare (ENV)4 a Moldovei privind implementarea agendei Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

Rezumatul ACȚ ONU poate figăsit aici.

Diagramele și cifrele aferente ACȚ ONU pot fi accesate aici.

 

Publicat de
RCO