CADRUL DE PARTENERIAT ONU – REPUBLICA MOLDOVA PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ 2018–2022 (CPDD) - scurta descriere

În septembrie 2015, Moldova a adoptat Obiectivele de Dezvoltare Durabile (ODD-urile), împreună cu toate celelalte state membre ale Națiunilor Unite, pentru a pune capăt sărăciei, pentru a lupta cu inegalitatea și injustiția și pentru a soluționa problemele ce țin de schimbările climatice până în anul 2030Aceste aspirații strategice stau la baza Cadrului de Parteneriat ONU-Republica Moldova pentru Dezvoltare Durabilă pentru anii 2018–2022 care este un document strategic de planificare pe termen mediu și are drept scop să sprijine Republica Moldova în procesul de realizare a țintelor aferente ODD-urilor prin susținerea parcursului de integrare europeană cu o abordare bazată pe drepturi și incluzivă.

Publicat de
RCO